Kayseri Haberleri , Kayseri Firmaları ve Tüm Bilgiler.
ANASAYFAKAYSERİ FİRMA REHBERİ SERİ İLANLAR EĞLENCE KÜLTÜR & SANAT SPOR
Anne & Çocuk & Bebek   |   Bilim Teknik   |   Finans   |   Sağlık   |   İş & Eğitim   |   Hava & Yol   |   Resimler   |   İstatistiklerimiz   |   Reklam   |   İletişim

Önemli Linkler
Kayseri Kent Portalı > KAYSERİ FİRMA REHBERİ / KAYSERİ AVUKAT KAYSERİ BOŞANMA AVUKATI DURAN HUKUK KAYSERİ CEZA AVUKATI
KAYSERİ AVUKAT KAYSERİ BOŞANMA AVUKATI DURAN HUKUK KAYSERİ CEZA AVUKATI

Ağır Ceza Avukatlığı Nedir?
Türkiye'de Avukatlık mesleği içerisinde uzmanlaşma branşlaşma yahut ihtisaslaşma mevcut olmamakla birlikte sıklıkla ceza davalarına bakan avukatlar için ağır ceza avukatı olarak tabir edilmektedir. Kayseri Ceza Avukatı

Ağır Ceza Avukatlığı ve Ceza muhakemesi
Avukatın ceza yargılamasındaki işlevi savunma işlevini yerine getirmektir. Hem katılan hem de şüpheli şahısların savunmasında esas rol oynamakla birlikte ceza avukatlığı tabiri daha çok şüpheli avukatlığı yani müdafiliği için kullanılmaktadır.

Savunma ayağını oluşturan avukatlar yargılamanın üç önemli ayağından birini oluşturmaktadır. Soruşturma başlamasıyla şüpheli tanımı oluşur. Daha sonra Savcı tarafından iddianame düzenlenmesi ile şüpheli sanık adını alır. Ve bu saatten sonra sanık olarak tabir edilir.

Ceza avukatının ya da ağır ceza avukatının ceza muhakemesindeki birçok önemli misyonu olmakla birlikte en önemli misyonu suçun unsurlarının oluşup oluşmadığı hususunda yargılamaya yön verme faaliyeti olarak nitelendirilebilir.

Örneğin Kayseri Ağır ceza mahkemesinde yağma suçundan yargılanan bir sanığın aslında suçun yağma değil de hırsızlık olduğu noktasında mahkemeye iddia savunma beyanatlarda bulunulması sonucu mahkemece suçun hırsızlığa çevrilmesi durumunda kişinin alacağı cezanın ciddi miktarda düşmesi tahliye olmasıyla sonuçlanacaktır.

Ceza yargılamasında birçok suçun tanımı kendi içerisinde başka suçlara girift olduğundan karıştırılması kolaylıkla başka bir suç olarak nitelendirilmesi ve dolayısıyla kişinin hak ve hürmetlerinden ciddi derecede yoksun olması sonucunu doğuracaktır. Örneğin Kayseri'de gerçeklemiş ve iki şahsın kullanmak için uyuşturucuyu temin etmeye çalışması olayında kullanıcılardan birinin diğerine para verip ikisine de uyuşturucu temin etmesi olayında savcı hatalı olarak kullanıcı şahıslardan uyuşturucuyu satın alanı ticaret yapan konumuna ya da ticarete yardım eden konuma sokarak tutukluğu sevk etmiş ve kişi uzun süredir tutuklu kalmıştır. Burada çok ince bir çizgi bulunmaktadır. Eğer şahıslardan biri kullanıcı ise parayı alıp uyuşturucuyu temin eden şahıs ticaret yapan durumuna düşmekte ve en az 10 yılla yargılanmakta iken iki kişinin kullanmak amacıyla kullanıcılardan birine para verip diğerinden almasını istediği aynı olayda ise iki kişi de kullanıcı olarak nitelendirilecek ve iki kişi de tahliye edilecek ve beraat edilecektir. İşte olayın savcı ve mahkeme tarafından yanlış nitelendirilmesi durumunda şahıslardan birinin 10 yıldan fazla ceza almasına neden olacaktır. Ağır ceza avukatlığı da tam bu noktada önem kazanmaktadır.

Ağır ceza avukatlığı hem niteliği gereği hem de muhatap olunan kitle gereği çok stresli ve yorucu bir alandır. Bir tarafta suçluyu savunma psikolojisi diğer tarafta mahkeme ve duruşma stresi ayrıca sanık ve ailesinin çeşitli beklentileri içerisinde avukat açısından oldukça yorucu ve yoğun bir süreçtir. Bununla birlikte ceza muhakemenin kendine has delilleri değerlendirme sunma araştırma suçun nitelendirmesi açısından uzmanlık ve tecrübe gerektirmektedir.

Şüpheli olduğum durumlarda avukat isteme hakkım var mıdır?
Soruşturma başladıktan sonra hatta özgürlüğün kısıtlanması durumundan itibaren (yakalama gözaltı vs.) avukat tutma hakkından faydalanabilir. Talep edilmesi halinde Avukat olmadan şüphelinin ifadesi alınmaz.

Soruşturmanın gizliliği avukata karşı geçerli midir?
Soruşturmanın gizliliği ile Gizlilik kararı ya da "kısıtlılık kararı " karıştırılmaktadır. Soruşturmanın gizliği soruşturmanın süjesi olmayanlar tarafından incelenememesi anlamına gelmekte iken soruşturmada gizlilik kararı ya da kısıtlılık kararı ise Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan Gizlilik kararını ifade etmekte ve soruşturmanın hiç kimse tarafından incelenmesi mümkün olamaz.

Kayseri'de İşlenen Suçlar ve Ceza Avukatlığı
Kayseri Orta Anadolu bulunan büyük şehir olması gerek nüfus gerekse çok fazla sayıda farklı kültürlerin buluşma noktası olması gerekse de doğu batı arasında güzergâh bir geçiş olması hasebiyle çok fazla sayıda suç soruşturması ve bu kapsamda yürütülen ceza davası söz konusudur. Bu kapsamda hem ilave ek ağır ceza mahkemeleri hem de asliye ceza mahkemeleri açılmaktadır. Her ne kadar uzlaştırma kurumu gelse de bu hızlı artan suç işlenme ve açılan davaları azaltmamakta bu yöndeki ihtiyaç gittikçe artmaktadır. Bu bakımdan ihtiyaç duyulan avukat sayısı da gittikçe artmaktadır.

Kayseri Boşanma Avukatı
Boşanma davaları Aile Mahkemelerinde görülen çekişmeli dava türleridir. Bu bakımdan asliye hukuk mahkemesi düzeyindeki ihtisas mahkemeleridir. Bu bakımdan Boşanma davalarının ücretleri aksi bir durum yoksa Asliye Mahkemeleri için belirlenen tutardır. Boşanma davası ücretleri nihai olarak bir avukatlık ücretidir. Avukatlık ücretleri avukatlık asgari tutarı ve tavsiye edilen tutar olarak 2 kısımda incelenmektedir.

Öncelikle Kayseri Boşanma Avukatı nın ücretsiz ya da karşılıksız iş yapması yasaktır. Ve mesleki sorumluluğu vardır. Disiplin cezasına neden olur. Avukatların yaptığı her meslek gerek danışmanlık olsun gerek dava takibi tüm bu işlemlerin hem yasal hem de mesleki olarak ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

Ülkemiz de temel tavsiye danışma gibi avukatlık mesleğinin temel parçası olan kısımların ücrete tabi olacağı ya da ücret ödenmesi gerektiği bilinmemekte veya çoğu zaman ihmal edilmekte hatta kabullenilmektedir. Lakin hukuki işlemlerde bilinmelidir ki tüm menfaatlerin temeli bilgidir ve en değerli şey de bilgidir. Bu bakımdan bir şey karşılığı ücret olacaksa o en değerli şey bilgi ve tecrübedir. Dava açacak kişilerin öncelikle menfaatin temelinin bilgi ve tecrübe olduğunu ve dava açarken ve yürütürken ön önemli noktanın da bu olduğunu tarafların anlaması gerekmektedir.  Bunun farkında olmadan dava açan arzuhalcilerden dilekçe yazdırıp dava yürüten onlarca kişinin davasının reddiyle ya da istenilen sonucu alınmamasıyla ve dava kaybedilmesiyle sonuçlanmaktadır. Çünkü hukukta temel nokta dilekçeyle talebin ve olayın yazılması değil usule ve hukuka göre taleplerin istenilmesi ve davanın yürütülmesidir. Bu usule uyulmadığında haklıyken haksız kazanacakken davanın kaybedilmesi pek tabidir. Sonrasında ise tekrar dava açılamaması kesin hüküm ya da derdestlik itirazları karşısında avukatların da bir şey yapmasına olanak kalmamaktadır.

Mevcut durum ülkemizde biraz farklı olmakla birlikte bu şekilde avukat yardımsız açılan çok sayıda davanın açan kişinin aleyhine sonuçlandığı veya hak kayınının yaşandığı çok sayıda olay görmekteyiz.  Ve bu şekilde davacıların telafisi mümkün olmayan durumlarla karşı karşıya kalınmaktadır.  Bu nedenle her halde avukata danışmak ve doğru bilgiler alabilmek büyük önem taşımaktadır.

Avukat yardımsız açılan ve mağduriyet yaşanan birkaç duruma örnek vermek gerekirse;
• Cevap süresi içerisinde cevap vermesi gerektiğini bilmeyen kişinin iddialarının mahkemeye esas olmaması ve iddiasını ispatlayamaması
• Usulde hata yapması ve harcı yatırmamış nedeni ile düşük meblağdan davasının kabul edilmesi
• Hak düşürücü sürelerin geçmesi nedeni ile haklı dahi olsa hakkını isteyememesi
• Zinadan dava açacak kişinin mal resimdeki hakkını istemediğinden hak kaybına uğraması
• Boşanma davası açılırken mal kaçırmaya yönelik tedbirlerin alınmaması dolayı ile hakkı olan malların nihai olarak alınamaması

Yukarıda görüldüğü üzere avukat vasıtasıyla açıldığında hiçbir sıkıntı yaşanmayacak olguların avukat yardımı olmadan bir çok noktada tıkanması ve kişinin davasında ilerleyememesi sonucunu doğurmaktadır.

Boşanma Davası Avukatlık Ücretleri Nasıl Belirlenir?
Öncelikle belirtmek gerekir ki boşanma davalarında avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat yukarıda bahsedildiği üzere uzman avukat desteği olmadan bu davalar da hak kaybı yaşanması yüksel ihtimaldir. Bu bakımdan avukatla devam edilmesini şiddetle tavsiye ediyoruz.

Yargılama sürecinin işleyişi açısından uzman bir boşanma avukatı hızlı ve kesin sonuç almak noktasında faydalı olacaktır.
Tabi ki bu noktada dava açacak kişiler de boşanma davası ücretlerini merak etmektedir.   Ancak Belirtmemiz gerekir ki, çekişmeli boşanma davalarında anlaşmalı boşanmaya oranla avukat daha fazla iş yüklenmektedir.

Ayrıca Boşanma davası masrafı, davanın anlaşmalı ya da çekişmeli olmasına göre değişkenlik gösterecektir. Bilindiği üzere anlaşmalı boşanma her iki tarafında rıza göstermeleriyle gerçekleşir. Bu sebeple boşanma davası ücreti müşterek olarak ödenir. Ancak tarafların anlaşmaları halinde eşlerden birinin ücreti üstlenmesi de mümkündür.

Çekişmeli boşanma davaları daha karmaşık ve zorludur. Bu noktada, anlaşmak için görüşeceğiniz avukat ile davanın ayrıntıları konuşulduktan sonra belirlenecek ücret birtakım unsurlardan etkilenmektedir. Bunlar; dava masrafları, davanın konusu, danışanın sahip olduğu mal varlığı gibi unsurlardır.

Çekişmeli boşanma davalarında avukatlar, boşanma dilekçesi ve cevap dilekçesini hazırlar, karşı taraf avukatı ile müzakere eder, davanın mahkemeye taşınması halinde duruşmaya hazırlanır, yasal işlemleri yürütmenin yanı sıra bilgi toplar. Davanın uzaması ve araya giren masrafların artması ücretin de artmasına sebep olmaktadır. 

Boşanma davası ücretleri öncelikle avukatın bağlı bulunduğu baronun belirlediği tarifeye ve avukatlık asgari tutara göre değişmekle birlikte avukat tarafından serbestçe belirlenebilir. VE Boşanma davası ücretleri her yıl baronun belirlediği tarifeye göre güncellenmektedir.  Ama tekrar ettiğimiz üzere avukatlık asgari tutarının altında iş yapmak yasaktır. Ve disiplin cezası gerektirmektedir. Kayseri'de boşanma davası ücreti Kayseri barosunun belirlediği tarife üzerinden alınmaktadır.

Avukatı nasıl Seçmeliyim
Kayseri Avukat
seçerken avukatın uzmanlık alanı varsa konusunda uzman ve dava konusunda çok fazla dava almış bir avukatın seçilmesi çok önemlidir. Çünkü avukatlık mesleğinde en büyük tecrübe avukatın konuyla ilgili çok sayıda dosya alması davalara girmesi hukuki savunmalar yapması bu konuyla ilgili içtihadı kararlara hâkim olmasıdır.

Avukat gelişime açık olmalıdır
Hukuk değişken sürekli gelişen ve değişen bir alan olmasından dolayı avukatın güncel mevzuata ayak uydurması yani Yargıtay içtihatlarını takip etmesi davlarını takip edebilmesi için sağlam bir ekibinin bulunması gerekmektedir.

Avukat araştırmacı olmalıdır.
Hukuk ve avukatlık mesleği ciddi araştırma gerektiren derin bir alandır. Bu yüzden yüzeysel araştırmalar yapılarak yapılan dosya takiplerinden müvekkillerinin istedikleri başarıyı mümkün olmayacak hak kayıpları yaşanabilecektir. Bu sebeple araştırmacı olmak konuyla ilgili takip edilecek davalarda istenilen sonuca ulaşılmasında anahtar hususlarda yol gösterici olacak.

www.duranhukuk.comSayfayi öner
Yorum Ekle
Yorumlar(0)
Hit1116
Oluşturma 14 Aralık 2020 Pazartesi 12:48

 

Firma Tanıtımı
KAYSERİ AVUKAT OĞUZ HOLAT BOŞANMA AVUKATI KAYSERİ TRAFİK KAZASI AVUKATI
Kayseri avukat Oğuz Holat kayseri boşanma avukatı,iş avukatı,mal paylaşım ve miras avukatı,kayseri trafik kazası avukatı gibi birçok alanda yılların verdiği tecrübe ile hizmet vermektedir. Oğuzlar hukuk bürosu, hem yerli ve yabancı hem de gerçek ve tüzel kişileri temsil etmekte olup ; müvekkillerinin amaçları ve talepleri doğrultusunda davalarında avukatlıklarını üstlenmekte ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.
KAYSERİ KEPENK OFİS BÖLMESİ ALTUNYILDIZ ALÜMİNYUM DOĞRAMA KAYSERİ
Kayseri kepenk ofis bölmesi alüminyum doğrama imalatçısı Altunyıldız alüminyum yılların vermiş olduğu tecrübe ile sektöründe lider firma konumundadır. Altunyıldız alüminyum kayseri ve civar illere hizmet vermektedir.
KAYSERİ LAZER EPİLASYON LİMA ESTETİK GÜZELLİK MERKEZİ KAYSERİ CİLT BAKIMI
Kayseri lazer epilasyon, demapen, plazma çatlak tedavisi, hi-fu leke tedavisi kırışıklık ,kayseri cilt bakımı ve daha fazlası için buradayız. Kayseri güzellik merkezi
KAĞITHANE DİŞ POLİKLİNİĞİ ALL ON FOUR ÇENE AĞRISI TEDAVİSİ İSTANBUL İMPLANT AKADEMİ
Kağıthane diş polikliniği All on four tedavisi çene ağrısı tedavisi istanbul İmplant Akademi etik ilkelere en üst seviyede değer vererek, etik ilkelerden ödün vermeden; güncel tıbbi yaklaşımları güvenilir ve en ileri koşullarda hastalara sunmayı, koruyucu sağlık hizmetlerini topluma kazandırmayı görev edinmekte ve Türkiye’de ve dünyada referans gösterilen bir kurum olmayı hedeflemektedir.
HASTA BAKICI İSTANBUL ÇOCUK BAKICI BEBEK BAKICISI HİZMETİ ALYA DANIŞMANLIK
Hasta Bakıcı istanbul, çocuk bakıcı istanbul, bebek bakıcı istanbul Alya Danışmanlık olarak kendi yaşlımız için bakıcı ararken çıktığımız bu yolda 2000'li yılların başlarında, birçok şirket ile çalışma yaptık.
FOTOSELLİ KAPI KAYSERİ BİNA GİRİŞ KAPILARI ALTUNYILDIZ ALÜMİNYUM
Fotoselli kapı kayseri Bina giriş kapıları Sistemleri sektöründe hizmet veren Altunyıldız Alüminyum Kayseri ve çevre illere hizmet vermektedir.
YERDEN ISITMA SİSTEMLERİ ALTTAN ISITMA ZEMİNDEN ISITMA UYGULAMA MONTAJ SERVİS
Yerden ısıtma, zemin betonu üzerine straforla ısı yalıtımı sağlanmış borularla ısı kaynağından kombi yada kazandan aldığı enerjiyi zemine yayarak dağıtan, zemini dolayısı ile ortamı ısıtan bir sistem bütünüdür. Günümüzde yerden ısıtma sistemleri elektrikli ve sulu yerden ısıtma olarak iki şekilde uygulanabilmektedir. alttan ısıtma uygulama montaj ve servis hizmeti. zemin ısıtma

 

Kayseri Haberler | Kayseri | Anne & Çocuk & Bebek | Bilim Teknik | Finans | Sağlık | İş & Eğitim | Hava & Yol | Resimler  | İstatistiklerimiz | Reklam  | İletişim

 

 

Kayseri Emlak
Kayseri Otomobil
Eleman İlanları
İş İlanları
Diğer İlanlar
• Elektronik
Kayseri Tarihi
Kayseri Coğrafyası
Kayseri İlçeleri
Kayseri Firma Rehberi
 • Demografik Yapısı
 • İl Yönetimi
 • Kültürü
 • Folkloru
 • Turizmi
 • Ekonomisi
 • Kayseri Fotoğrafları
 • Kayseri Gelenekleri
 • Kayseri Genel Bilgiler
 • Kayseri Spor
 • Kayseri Haritası
 • Kayseri İz Bırakanlar
 • Kayseri Nostalji
 • Kayseri Nüfusu
 • Kayseri Sağlık
 • Tarım Hayvancılık
 • Kayseri Ulaşım
 • Kış Sporları
 • Tuzla Gölü
 • Erciyes Spor
 • Sultan Sazlığı
 • Kayserililik
 • Kayseri de Bir Gün
 • Nöbetçi Eczaneler
 • En Güzel Mekanlar
 • Vefat Edenler
 • Kan Bankası
 • Oyunlar
 • IQ Testi
 • Reklam
 • Egzersiz Hareketleri
 • Rüya Tabirleri
 • Burçlar
 •
Şifalı Bitkiler
 • Gönül Köşesi
 • İsminizin Anlamı
 •
Sinema Salonları
 • Şiirler
 • Foto Galeri
 • İstatistikler
 • Türkülerimiz
 • Sözlük Çeviri
 •
Videolar
 • Edebiyat
 • Tiyatro
 • Konser Konferans
 • Tarihi Yerler
 • Sinema Haberleri
 • Kayseri Sinema Salonları
 • Genel Kültür Maneviyat

 Copyright © 2007 - 2021 www.kayserikent.com Tüm hakları saklıdır.

Kayserikent.com'un Amacı İnternet üzerinde Kayseri ile ilgili akla gelebilecek her türlü bilgiyi kategorilere ayırarak bilgiye kısa ve çabuk ulaşılmasını sağlamak, Kayseri de ticari, ekonomik, kültürel ve sanatsal alanlarda faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşları bir çatı altında toplamak, günlük taze haberlerle Kayseri dışındaki Kayserilileri Kayseri de olup bitenlerden haberdar etmektir. Kayserikent.com'un Hedefi Kayseri ile ilgili bilgi arayan herkesin ilk aklına gelen kaynak olmaktır. Kayserikent.com, bu amaçla çıktığı yolda hergün daha iyiye ulaşmak için çalışmaktadır. Neden İnternet Reklamcılığı? İnternet, Türkiye ve dünyada iş hayatının kaçınılmaz bir parçası haline gelmiştir. Artık şirketler reklam bütçelerinde internet reklamcılğınada yer ayırmaktadır. Ulaşılan hedef kitle göz önünde bulundurulduğunda internet üzerinden yapılan reklamlar diğer araçlara göre karşılaştırılamayacak kadar ekonomiktir. Geleneksel reklam araçlarından daha etkili ve ölçülebilir olması da internet reklamlarını daha etkili kılmaktadır. Neden İnternet Reklamcılığında Kayserikent.com ? Genel internet siteleri elbette daha fazla sayıda kullanıcıya hizmet vermekte, ziyaretçi sayıları günde yüzbinleri bulmaktadır. Ancak siteleri ziyaret eden kullanıcıların sizin firmanızın ürün ve hizmetleri ile ilgili olma olasılıkları düşünüldüğünde reklam için harcanan paranın çok küçük bir bölümünün amaca uygun ziyaretçiye ulaştığı görülmektedir. Kayserikent.com da reklam Kayserililere doğrudan ulaşabileceğiniz en etkili araçtır. Hedef Kitlenize Kayserikent.com İle Ulaşın! Kayseri'nin en büyük şehir portalı Kayserikent.com, her ay 120.000 Kayseriliye 800.000 sayfa gösteriyor. Kayserililerin internetteki buluşma noktası Kayserikent.com, internetteki tanıtım ihtiyacınızı fazlası ile karşılamaya hazır profesyonel bir sitedir. Reklamlarınız, ayda ortalama 5000 - 10.000 basılan sektörel dergilere oranla çok daha fazla kişiye daha uygun fiyatla ulaşacaktır.

Bu site en iyi IE 5.0 üstü tarayıcılar ve 1024x768 ekran çözünürlüğü ile görüntülenir.

Web Tasarım  Kent Media

Popüler Sayfa Etiketleri

kayseri haberleri  kayseri firma rehberi  kayseri emlak  kayseri nöbetçi eczane  kayseri iz bırakanlar  kayseri katalog  kayseri sektör  kayseri mobilya  Mobilya Kayseri  Kayseri Mobilya İmalat  KAYSERİ  kayseri resim foto  Kayseri Resimleri   kayseri'de spor  kayserispor  kayseri spor   kayseri erciyes spor  Erciyes Spor   KAYSERİ HABERLER   kayseri haber  kayseri haberi  kayseri haberleri   kayseri kent haberler  Kayseri Emlak  Kayseri Gazete  Kayseri Gazeteleri  Kayseri tv  Kayseri Develi  Kayseri Yemekleri  Kayseri 


Kayseri Kent Portalı haberler firmalar ve aradığınız herşey burada. Kayseri güncel haberler ve son dakika haberleri