Kayseri Haberleri , Kayseri Firmaları ve Tüm Bilgiler.
ANASAYFAKAYSERİ FİRMA REHBERİ SERİ İLANLAR EĞLENCE KÜLTÜR & SANAT SPOR HABER ARŞİVİ
Anne & Çocuk & Bebek   |   Bilim Teknik   |   Finans   |   Sağlık   |   İş & Eğitim   |   Hava & Yol   |   Resimler   |   İstatistiklerimiz   |   Reklam   |   İletişim

menu 1
Kültür - Sanat
Önemli Linkler
Kayseri Kent Portalı > KAYSERİ KÜLTÜR & SANAT > Genel Kültür & Maneviyyat / BİR CİMRİNİN HAZİN HİKAYESİ
<<Önceki  Sonraki>>

   Türkçe’mizde pabuçla ilgili çok sayıda deyim ve atasözü olduğunu biliyoruz. Meselâ bir işi, bir konuyu ısrarla takip ettiğimizi dile getirmek için “pabuç eskitti” deriz. “Pabuç pahalı” sözü ile, tehlikeli bir durum söz konusu olduğunu, kişinin sonuna zararlı çıkabileceğini gösterir. “Pabucu dama atıldı” diye bir lâf duyduğumuz zaman bir insanın artık gözden düştüğünü, eski itibarının kalmadığını anlarız. Zavallı, perişan bir kimsenin halini tasvir etmek için “pabucu yarım” sözü kullanılır. Yanınızdan uzaklaştırmak, kovmak istediğiniz adamın “pabucunu eline verebilirsiniz.”
Unutmadan söyleyelim, sevgili Nasreddin Hocamızın pabuçları o kadar kıymetlidir ki, belki ileride yol vardır diye ağaca çıkarken bile onları aşağıda bırakmaz, cebine koyup ağaca öyle tırmanır. Böylece ayakkabılarına göz diken çocukların sinsi planlarını alt üst eder. Merhum, başka bir gün de ırmak kenarında abdest almaya başlar. Tam ayaklarını yıkadığı sırada pabuçlarını suya kaptırır. Fena halde canı sıkılır ve hemen arkasını ırmağa dönerek gaz çıkarır, “Al abdestini, ver pabucumu!” diye bağırır.
Aşağıda okuyacağımız pabuç hikayesi ise, Ebu’l-Kasım Tanbûrî adında ki bir cimrinin başına gelenleri tam bir ibret tablosu halinde gözler önüne seriyor:
Vaktiyle Bağdat’ta aşırı cimriliğiyle, elinin sıkılığıyla tanınan bir adam vardı. Kendisi sayısız denecek kadar mala, mülke sahipti. Bununla birlikte meselâ ayağına artık elle tutulur yeri kalmamış bir pabuç giyerdi. Her delinmesinde bir yama vurduğu için artık pabucun pabuç denilecek hali kalmamış, şekilsiz ve çirkin bir yığın haline gelmişti. Buna rağmen dört beş yıldır yenisini almaz, onunla idare etmeye çalışırdı. Halk hem onunla, cimriliğiyle alay etme, hem de ağır ve çirkin bir şeyi anlatmak için “Ebu’l-Kâsım Tanbûrî’nin pabuçlarından daha beter.” derdi.
Bir gün Ebu’l-Kâsım, Bağdat çarşısında gezinmekteydi. Simsarlıkla geçinen bir dostuna rastladı. Bu adam kendisine:
- Halepli bir tüccar, bir miktar Halep şişesi getirmiş. Gel, sana bunları çok ucuz bir fiyata satın alalım. Bir iki ay sonra bunları en azından üç misline satarak büyük bir kâr elde edersin, dedi. Satıcı ile Tanbûrî’nin arasına girdi. Şişeleri altmış dinara aldı. Ebu’l-Kâsım bunları hamallara yükletip evine götürürken bu sefer de bir dellâl dostuna rastladı. Konuşurlarken o da şu teklifte bulundu:
- Bir tüccar, Yezd şehrinde gülsuyu getirmiş. Gel şu gülsuyunu sana ucuz bir fiyatla satın alıvereyim. Kısa bir müddet sonra iki misli fiyata, yine ben senin hesabına onu başkasına satarım.
Bunun üzerine altmış altına bu gülsuyu da satın alındı. Ebu’l-Kâsım evine gelince gülsuyunu şişelere doldurdu. Evinin raflarına saf saf dizip koydu. Ertesi gün Ebu’l-Kâsım yıkanmak için hamama gitti. Soyunurken tanıdıklarından biri sıcaklıktan çıktı. Kâsım’ın pabucunu gördü.
- Ey Ebu’l-Kâsım! Bu senin pabuçların çok eskimiş ve berbat bir hal almış. Artık bunları değiştirmek, hiç değilse son bir defa olsun iyi bir tamirden geçirmek gerekir, dedi. Kâsım da “inşallah” deyip işi savuşturdu ve sıcaklığa girdi. Bu sırada şehrin kadısı hamama geldi. O da soyunup içeri girdi. Bir zaman sonra içeriden çıkan Kâsım giyindi. Pabuçlarını aradı, bulamadı. Pabuçlarının yerinde bir yenisi duruyordu. Öyle zannetti ki, “Senin şu pabuçlarını yenilemek gerekir.” diyen arkadaşı onları almış ve yerine bunları bırakmıştır. Bunun üzerine onları giyip hamamdan ayrıldı.
Biraz sonra yıkanmasını tamamlayan kadı sıcaklıktan çıktı. Giyindikten sonra ayakkabılarını istetip bulamadılar. Orayı burayı ararlarken Ebu’l-Kâsım’ın şu meşhur ıcığı cıcığı çıkmış pabuçlarını buldular. Anladılar ki, Kâsım, Kadı’nın pabuçlarını giymiş ve kendisininkileri onun yerine bırakmıştır. Kadı öfkelendi. Hemen Kâsım’ın bulunup getirilmesini emretti. Bulup getirdiler. Kadı:
- Demek sen hamamda şunun bunun pabucunu çalıyorsun, diyerek ağır sözler söyledi. Subaşıya onu hapse atmasını söyledi. Bîçare Ebu’l-Kâsım bu yüzden birkaç gün hapiste yattı.
Elinde olmadan ve istemeden bu duruma düşen Ebu’l-Kâsım, çok kahırlandı. “Bu pabuçlar yüzünden ırzım yıkıldı. Çok sıkıntı çektim.” Diyerek o öfkeyle pabuçlarını fırlatıp Dicle nehrine attı. Aradan bir iki gün geçti. Dicle’de balıkçılar balık avlarlarken ağlarının içinde iki eski püskü, bin bir yamalı pabuç çıktı. Adamlar:
- Bunlar Ebu’l-Kâsım’ın meşhur pabuçlarıdır. Herhalde kaza ile nehre düşmüş olmalı, diyerek alıp Kâsım’ın evine götürdüler. Evin kapısını kapalı görünce pencereden içeri atıp uzaklaştılar.
Ne var ki fırlatılan ayakkabılar, üzerinde gülsuyu dolu şişelerin bulunduğu rafa rastladı. Raf yerinden kopup düştü. Neticede bütün şişeler kırıldı ve içlerinde bulunan gülsuları da toprağa sızıp heder oldu.
Biraz sonra evine dönen Ebu’l-Kâsım kapısını açıp ta bütün olan biteni görünce saçını başını yolmaya ve feryâd figan etmeye başladı. Durmadan da:
- Şu uğursuz pabuçlar yüzünden nelere uğramadım. Üstelik fakir de düştüm. En iyisi, bunların uğursuzluğundan kurtulmak için bir tedbir bulmalı. Meselâ evin bir köşesindeki toprağı iyice kazıp onları oraya gömerek belalarından halâs olmalıyım diyordu.
Gece yarısı kalktı. Evin bir köşesini kazmaya başladı. Gel gelelim, adamcağızın komşuları yer altından kendi evlerine bir delik açıyor sanarak feryada figana başladılar. Hemen koşup şehrin subaşısına gittiler. Vali tarafından görevliler geldi. Durumu görünce, işi gerçekten böyle sandılar. Tanbûrî’yi yaka paça edip götürdüler ve hapse attılar. Bir hayli tazminat da burada ödeyip ve yine bir müddet hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı.
O hiddet ve şiddetle evine gelen Ebu’l-Kâsım, pabuçlarını eline alıp evinin yakınındaki bir kervansarayın lağımına bıraktı. Birkaç saat sonra pabuçlar lağımı tıkamış olmalı ki, pislikler ve sular çevreye taştı. Ustalar getirerek tıkanan yolu temizleyip açtırdılar. Burada tıkanıklığa sebep olan meşhur pabuçları buldular. Sahibini çok iyi tanıdıklarından hemen getirdiler ve yaptığından dolayı kendisine bir hayli cefa ettiler. Tıkanan lağımın onarılması için harcanan parayı da cereme olarak aldılar.
Artık Ebu’l-Kâsım hayretinden ve üzüntüsünden ne yapacağını bir müddet kestiremedi. Nihayet bu meretleri suda yıkadı, temizledi. Sonra kurumaları için duvarın üstüne koydu. Sularının tamamen çekildiğine kanaat getirdikten sonra, bu uğursuzların başına getirdiği belalardan bütünüyle kurtulmak ümidiyle onları yakmaya karar verdi. Gel gelelim, pabuçlar duvarın üstünde kurumakta iken aç bir köpek, aynı yükseklikteki bir başka duvardan atlayıp geldi. Bir hayvan leşi sandığı pabuçlardan birini kaptığı gibi başka bir duvara sıçradı. Ancak bu atlayışta başarılı olamayan köpek iki duvar arasında iken salapurya (büyücek bir kayık) gibi pabucu ağzından düşürdü.
Meğer duvarın dibinde hamile bir kadın oturmuş, dinleniyormuş. Üzerine iri yarı, alâmet bir şeyin düştüğünü gören hamile kadın hemen oracıkta çocuğunu düşürdü. Kadının hâkime şikayeti üzerine Tanbûrî’yi yeniden yakalayıp hapse attılar. Bu sefer, öncekilerden daha ağır bir cezaya ve daha ağır bir tazminata mahkûm edilen Ebu’l-Kâsım yine feryâd edip sakalını yoldu:
- Bu pabuçlar beni fakir bir dilenci haline getirdi, diyerek onları eline aldı. Doğru kadı’nın (hakimin) huzuruna vardı. Başından geçenleri birer birer anlattıktan sonra:
- Kadı Efendi Hazretleri! dedi. Senden rica ve niyaz ederim ki, beni bu büyük beladan kurtar. İşte şu anda buradaki bütün Müslümanlar şahit olsunlar, şu andan itibaren bu pabuçlarla aramda en küçük bir alaka bile kalmamıştır. Ben, kendilerini benim eşyam olmaktan affetmişimdir. Artık benden ayrı ve serbesttirler. Lütfediniz, siz de bunun hüccetini (resmî belgesini) yazınız ki, artık ben onlardan ve onlar benden uzak olsunlar. Bugünden böyle de her ne şekilde suç işlerlerse bunların suali ve cevabı artık kendilerinden sorula.
Kadı güldü. Ebu’l-Kâsım’a acıdı. Kendisine bir çok ihsanda bulundu. İşte Ebu’l-Kâsım Tanbûrî, sırf cimriliği yüzünden bu kadar eziyet çekti, bu derece ceza ve cereme çekmiş oldu. Artık kötü huyunu terk ederek iyi ve cömert bir insan oldu.
Cimriliği bir türlü terk edemeyenler, dünya kendilerini terk etmeden ve pabuçlarını ayaklarına dolaşmadan kendilerine gelsinler…

 (Dursun Gürlek)


 

Firma Tanıtımı
Bal Satışı Çörek Otu Yağı Lavanta Yağı Üzeyir Yaylası Online Satış Sitesi
Üzeyir Yaylası, doğal ve sağlıklı ürünler sunan bir firmadır. çam balı satışı , çörek otu yağı , lavanta yağı konusunda uzmanlaşmıştır. Ürünlerimiz tamamen doğal katkısız ve kendi üretimimizdir.
Kayseri Avukat Serkan Yılmaz Boşanma Avukatı Kayseri Ceza Avukatı
Kayseri Avukat Serkan Yılmaz Boşanma Avukatı Kayseri Aile hukuku, medeni kanun kapsamında yer alan nişanlanma, evlenme ve boşanma hukukunu içine alan geniş bir düzenlemeyi içinde barındırmaktadır. Kayseri ceza avukatı; ceza yargılamalarında şüpheli ve sanık müdafi, mağdur açısından da katılan sıfatı ile yargılama sürecinde hukuki destek sağlar.
Cam Balkon Kayseri Karacalar Alüminyum Doğrama Kayseri Cam Balkon
Cam balkonlar, evlerinizi daha fazla açık hale getirirken, aynı zamanda dışarıdan manzarayı iç mekanlara getirir. Bu nedenle, cam balkon kayseri evleriniz için estetik ve pratik bir seçenek olabilir. Kayseri cam balkon için üretici konumunda olan firmamız Karaca Alüminyum tüm ürünlerinde uygun fiyat politikası ile sizlere hizmet vermektedir. Alüminyum doğrama kayseri ile ilgili ihtiyaç ve taleplerinizde fiyat alabilirsiniz. Sizlere alüminyum doğrama üzerine özel ölçü ve özel üretim imkanı sunmaktayız.
Yerden Isıtma Hakenerji Yerden Isıtma İstanbul Rehau Yerden Isıtma Sistemleri
Temel olarak yerden ısıtma yakıt tüketimi için güneş enerjisi, doğalgaz, katı veya sıvı yakıtlar tercihler yer almaktadır. Yani yerden ısıtma neyle çalışır sorusu için de birçok farklı cevap verilebilir. Yakıt tüketimi sayesinde elde edilen enerji yerden ısıtma istanbul sulu sistemlerde ısı enerjisine dönüşür ve ortamdaki ısınma ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. Genel olarak homojen bir ısı dağılımı gerçekleştirdiği için ev veya işletme içerisindeki her noktada aynı ısınmanın ve sıcaklığın elde edilmesi mümkün olurken, klasik sistemlerde görülen ısı birikmesi rehau yerden ısıtma ile bu sistemlerde neredeyse hiç görülmez.
Freeze Dry Makinesi Gökçe Soğutma Dondurarak Kurutma Sistemleri
Freeze dry makinesi dondurarak kurutma dondurulmuş gıdaları bir başınç altında dehidre etme işlemidir. Bu teknoloji ile gıda içerisinde ki su süblimleşme yoluyla katı halden gaz formuna geçerek dışarı atılır. Liyofilizasyon teknolojisi ile dondurularak kurutuma ile gıdalar doğru ambalajlama sayesinde 25 yıla kadar saklanabilir. İşlem sırasında gıdaların orjinal özellikleri tamamen korunurken yiyecekler ilk gün ki gibi taze kalır. dondurarak kurutma makinesi
Plastik Market Arabası Market Rafı Depo Raf Sistemleri Somçelik
plastik market arabası , market rafı ve depo rafı ihtiyaçlarınız için tek adres. Somçelik raf sistemleri kendi üretimi olan raf sistemlerini tüm Türkiye ye satmaktadır. Projenize özel raf imalatı ve montajı nı uzman ekiplerimiz yapmaktadır.
Cam Balkon Kayseri Giyotin Cam Balkon Doruk Cam Balkon Sistemleri
Kayseri cam balkon , cam balkon kayseri , giyotin cam balkon satış montaj ve imalatını yapan Doruk cam balkon tüm Türkiye ye hizmet vermektedir. Isıcamlı ve tek camlı olarak üretilen cam balkonlar, motorlu ve kumandalı olarak iki çeşidi vardır.
Kahvaltı Evi Kayseri En İyi Serpme Kahvaltı Talas Acuka Kahvaltı
Kayseri kahvaltı ve kayseri en iyi kahvaltı mekanları Acuka Kahvaltı Evi Talas'ta kayseri serpme kahvaltı , el yapımı ve doğal lezzetleri ile siz değerli misafirlerimize butik kahvaltı keyfini yaşatıyor
Kayseri Restaurant Kayseride Ne Yenir Kanatçı Bahadır Talas Restoranlar
Kayseri de ne yenir, kayseri restaurant arıyorsanız Kanatçı Bahadır tam size göre. talas restoranlar ızgara sınırsız meze kebap ve tavuk kanat talas da. Kanatçı Bahadır Talas'ın kalbinde, misafirlerinin kıymetli vaktini eşsiz lezzetleri sayesinde unutulmaz bir anıya dönüştürüyor.
Ankara Düğün Salonları Gölbaşı Düğün Salonu Alyans Ankara Kır Düğün Salonları
Ankara düğün salonları Alyans Garden gölbaşı düğün salonu ve ankara kır düğün salonları ile hizmetinizdedir. Tercihiniz ister samimi bir bahçe konsepti isterse şık bir gölbaşı düğün salonu olsun, güzel bir zaman geçirmeniz için herşeyi kapsayan Alyans Garden Gölbaşı, ihtişamıyla yükselen tesisinde sizler için unutulmaz bir gün sunuyor.
Übersiedlung Wien Entrümpelung Räumung
In diesem Blog finden Sie Informationen zum Thema Umzug in Wien, übersiedlung wien, Entrümpelung und Räumung. Hier erfahren Sie alles, was Sie zum Thema Übersiedlung, umzug entrümpelung in wien, Räumung und entrümpelung räumung in wien wissen müssen:
Ön Muhasebe Programı Servis Takip Programı SA Yazılım Perakende Satış Programı
 SA Yazılım pratik çözümleriyle ihtiyaçlarınızı tam manada karşılayacak kullanışlı arayüzler sunabilmeyi amaçlar. Ön muhasebe programıServis takip programı arayışında olduğunuz süreç içerisinde sizin için en uygun modülü saptar ve tüm soru işaretlerinize alternatif çözümler sunar. Perakende satış programı

 

Kayseri Haberler | Kayseri | Anne & Çocuk & Bebek | Bilim Teknik | Finans | Sağlık | İş & Eğitim | Hava & Yol | Resimler  | İstatistiklerimiz | Reklam  | İletişim

 

 

Kayseri Emlak
Kayseri Otomobil
Eleman İlanları
İş İlanları
Diğer İlanlar
• Elektronik
Kayseri Tarihi
Kayseri Coğrafyası
Kayseri İlçeleri
Kayseri Firma Rehberi
 • Demografik Yapısı
 • İl Yönetimi
 • Kültürü
 • Folkloru
 • Turizmi
 • Ekonomisi
 • Kayseri Fotoğrafları
 • Kayseri Gelenekleri
 • Kayseri Genel Bilgiler
 • Kayseri Spor
 • Kayseri Haritası
 • Kayseri İz Bırakanlar
 • Kayseri Nostalji
 • Kayseri Nüfusu
 • Kayseri Sağlık
 • Tarım Hayvancılık
 • Kayseri Ulaşım
 • Kış Sporları
 • Tuzla Gölü
 • Erciyes Spor
 • Sultan Sazlığı
 • Kayserililik
 • Kayseri de Bir Gün
 • Nöbetçi Eczaneler
 • En Güzel Mekanlar
 • Vefat Edenler
 • Kan Bankası
 • Oyunlar
 • IQ Testi
 • Reklam
 • Egzersiz Hareketleri
 • Rüya Tabirleri
 • Burçlar
 •
Şifalı Bitkiler
 • Gönül Köşesi
 • İsminizin Anlamı
 •
Sinema Salonları
 • Şiirler
 • Foto Galeri
 • İstatistikler
 • Türkülerimiz
 • Sözlük Çeviri
 •
Videolar
 • Edebiyat
 • Tiyatro
 • Konser Konferans
 • Tarihi Yerler
 • Sinema Haberleri
 • Kayseri Sinema Salonları
 • Genel Kültür Maneviyat

 Kayseri Copyright © 2007 - 2023 Kayseri Haberleri Firmaları www.kayserikent.com Tüm hakları saklıdır.

Kayserikent.com'un Amacı İnternet üzerinde Kayseri ile ilgili akla gelebilecek her türlü bilgiyi kategorilere ayırarak bilgiye kısa ve çabuk ulaşılmasını sağlamak, Kayseri de ticari, ekonomik, kültürel ve sanatsal alanlarda faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşları bir çatı altında toplamak, günlük taze haberlerle Kayseri dışındaki Kayserilileri Kayseri de olup bitenlerden haberdar etmektir. Kayserikent.com'un Hedefi Kayseri ile ilgili bilgi arayan herkesin ilk aklına gelen kaynak olmaktır. Kayserikent.com, bu amaçla çıktığı yolda hergün daha iyiye ulaşmak için çalışmaktadır. Neden İnternet Reklamcılığı? İnternet, Türkiye ve dünyada iş hayatının kaçınılmaz bir parçası haline gelmiştir. Artık şirketler reklam bütçelerinde internet reklamcılğınada yer ayırmaktadır. Ulaşılan hedef kitle göz önünde bulundurulduğunda internet üzerinden yapılan reklamlar diğer araçlara göre karşılaştırılamayacak kadar ekonomiktir. Geleneksel reklam araçlarından daha etkili ve ölçülebilir olması da internet reklamlarını daha etkili kılmaktadır. Neden İnternet Reklamcılığında Kayserikent.com ? Genel internet siteleri elbette daha fazla sayıda kullanıcıya hizmet vermekte, ziyaretçi sayıları günde yüzbinleri bulmaktadır. Ancak siteleri ziyaret eden kullanıcıların sizin firmanızın ürün ve hizmetleri ile ilgili olma olasılıkları düşünüldüğünde reklam için harcanan paranın çok küçük bir bölümünün amaca uygun ziyaretçiye ulaştığı görülmektedir. Kayserikent.com da reklam Kayserililere doğrudan ulaşabileceğiniz en etkili araçtır. Hedef Kitlenize Kayserikent.com İle Ulaşın! Kayseri'nin en büyük şehir portalı Kayserikent.com, her ay 120.000 Kayseriliye 800.000 sayfa gösteriyor. Kayserililerin internetteki buluşma noktası Kayserikent.com, internetteki tanıtım ihtiyacınızı fazlası ile karşılamaya hazır profesyonel bir sitedir. Reklamlarınız, ayda ortalama 5000 - 10.000 basılan sektörel dergilere oranla çok daha fazla kişiye daha uygun fiyatla ulaşacaktır.

Bu site en iyi IE 5.0 üstü tarayıcılar ve 1024x768 ekran çözünürlüğü ile görüntülenir.

Web Tasarım  Kent Media

Popüler Sayfa Etiketleri

kayseri haberleri  kayseri firma rehberi  kayseri emlak  kayseri nöbetçi eczane  kayseri iz bırakanlar  kayseri katalog  kayseri sektör  kayseri mobilya  Mobilya Kayseri  Kayseri Mobilya İmalat  KAYSERİ  kayseri resim foto  Kayseri Resimleri   kayseri'de spor  kayserispor  kayseri spor   kayseri erciyes spor  Erciyes Spor   KAYSERİ HABERLER   kayseri haber  kayseri haberi  kayseri haberleri   kayseri kent haberler  Kayseri Emlak  Kayseri Gazete  Kayseri Gazeteleri  Kayseri tv  Kayseri Develi  Kayseri Yemekleri  Kayseri  yerden ısıtma  www.hakenerji.com.tr  www.vatanpor.com


Kayseri Kent Portalı haberler firmalar ve aradığınız herşey burada. Kayseri güncel haberler ve son dakika haberleri