Kayseri Haberleri , Kayseri Firmaları ve Tüm Bilgiler.
ANASAYFAKAYSERİ FİRMA REHBERİ SERİ İLANLAR EĞLENCE KÜLTÜR & SANAT SPOR HABER ARŞİVİ
Anne & Çocuk & Bebek   |   Bilim Teknik   |   Finans   |   Sağlık   |   İş & Eğitim   |   Hava & Yol   |   Resimler   |   İstatistiklerimiz   |   Reklam   |   İletişim

menu 1
Kültür - Sanat
Önemli Linkler
Kayseri Kent Portalı > KAYSERİ KÜLTÜR & SANAT > Genel Kültür & Maneviyyat / Ey Türk, el açma, kazan! 1
<<Önceki  Sonraki>>

Ey Türk, el açma, kazan!

Türkiye'de büyük işadamları, birkaç istisna ile, devlet akvaryumunda özel bakım ile yetiştirilen balıklardı. Ne zaman ki devlet malî zaaf içine düştü, kapitalistlerimiz de kendi ayakları üzerinde durmak zorunda kaldı

Aslında, tarihte örneğini gördüğümüz başarılı ve uzun ömürlü bütün yapılar bir tür kulluk sistemine dayanıyor. Sistemi kuranlar genellikle muhacir (göçmen); kalıcı hale getirenlerse devşirmedirler (veya kul). 2000 yıl önceki Çin'den günümüzün ABD'sine kadar, durum temelde böyledir. Amerika'yı da göçmenler kurdu, devşirmeler ayakta tutuyor. ABD'ye dünyanın dört bir yanından beyin göçü üç-beş yıl dursa, sistem tökezler. Dünyada ve Türkiye'de en başarılı şirketler, patronun akraba ve hemşerilerini çalıştıranlar değil, çevreden en yetenekli insanları "devşiren" ve sonra onları "eğiten" şirketlerdir. Devşirme mantığı bakımından, Osmanlı sistemi ile IBM veya Ford sistemi arasında fark yoktur.

Kapıkulluğunun daha incelikli ifadesi bürokrasidir. Bürokrasi, rasyonel (akılcı) bir yetkilendirme sürecinin sonunda oluşan fonksiyonel bir mekanizmadır. Amacı, onu meydana getiren sosyo-politik sistemi geliştirmek ve güçlendirmektir. Fakat bir süre sonra, bürokrasi kendi varlığını toplumun (devletin, şirketin, vs.) varlığından daha önemli görmeye başlar. Bütün meselesi, kendi çıkarını sürdürmek haline gelir. Rasyonel bürokrasi, irrasyonel (akıldışı) bürokrasiye dönüşür. Toplumu geliştirmeyi değil, kontrol altında tutmayı hedef edinir.

Türkiye'de burjuvazi, bürokrasinin bir türü olarak ortaya çıktı. Büyük işadamları, birkaç istisna ile, devlet akvaryumunda özel bakım ile yetiştirilen balıklardı. Ne zaman ki devlet akvaryum hizmetini göremeyecek kadar malî zaaf içine düştü, işte o zaman takke düştü kel göründü. Kapitalistlerimiz, kendi ayakları üzerinde durmak zorunda kaldılar.

Vehbi Koç da aslında devlet akvaryumunda yetişen büyük balıklardan biriydi. Yarım yüzyıla yaklaşan devlet himayesi (özel teşvikler + yüksek gümrük duvarları) bile Koç grubunun Türkiye'de bir millî otomobil imal etmesine yetmedi. Teknoloji üretmek yerine, hep lisansla üretim yapmayı sürdürdüler.

Bununla beraber, Vehbi Koç gibi tecrübeli işadamlarımızın sayısı iki elin parmaklarını geçmez. Genel eleştirilerimiz ne olursa olsun, özelde onun gibi insanların deneyimlerinden yararlanmak zorundayız. Geçen hafta Sakıp Sabancı'nın hayatından kesitler vererek, bazı önemli yöneticilik sırlarına işaret etmiştim. Bu hafta Vehbi Koç'un birkaç liderlik sırrına ayna tutmaya çalışacağım.

VEHBİ KOÇ'UN DİK KULAKLI EŞEK ÖZLEMİ

Aydın Boysan, Abant Gölü çevresinde yapılan bir yürüyüşte, Vehbi Koç'un yolun ilerisinde duran bir eşeğin yanına gittiğini görür ve merak ederek yanına yaklaşır. Vehbi Bey, Aydın Boysan'a şu itirafta bulunur: "Bak, ne güzel dik kulaklı bir eşek!... Babam bana, çocukluğumda düşük kulaklı bir eşek almıştı. Dik kulaklı bir eşeğe sahip olamamak, içimde hep bir ukde olarak kalmıştır!"

Dedesi Hacı Rıfat Efendi'nin elini her öpüşünde, "Dede sen para kokuyorsun!" diyerek harçlığını hatırlatan çocuk Vehbi, büyüdükçe Ankara'da ticaret işlerinin "hep Yahudi, Ermeni ve Rumların elinde" olduğunu görmekte ve onlara imrenmektedir. "Bu duygularla, ben de ticarete atılıp zengin olmaya karar verdim. İlk hedefim, kazanacağım elli bin lira ile Ankara'da beş katlı bir mağaza sahibi olmaktı."

Dik kulaklı bir eşek veya beş katlı bir mağaza. Tatminsizlik, imrenme veya gözü yükseklerde olma. Bu ve benzeri güçlü arzular olmadan, insanlar büyük riskler üstlenip iş hayatına atılırlar mı? Ünlü sosyolog Daniel Lerner ve ekibi 1951'de Ankara'nın dışında bir köyde (Bu köy, şimdi Ankara'nın neredeyse merkezinde sayabileceğimiz Balgat'tır!) araştırma yapar. Cevabını aradıkları temel soru şudur: "Köyünüzün dışında yaşamak zorunda kalsanız, nerede yaşamak istersiniz?" Muhtarın cevabı, bütün köyün hissiyatını yansıtıyor gibidir: "Allah saklasın! Ölürüm daha iyi!" Farklı düşünen bir tek kişi vardır: Köyün bakkalı. Amerika'da yaşamak istemektedir. Niçin? "Geçen ay şehirdeki akrabalarım beni Sinemaya götürdüler. Bir Amerikan filmiydi. Filimdeki bakkalın çok güzel rafları vardı. Her şey çok düzenliydi. Benim de öyle raflarım olsun isterim!"

Yirminci Yüzyıl'ın ortalarına kadar İstanbul, Vehbi Koç'un gözlemlediği Ankara'dan farklı değildir. Orada da Müslüman ahali ticaret ve imalat işlerinden uzak durmaktadır. Onsekizinci yüzyıl başlarında İstanbul'da elçilik yapan Edward Montagu'nün eşi Lady Montagu Edirne çarşısını göklere çıkarmakta, Londra'daki Borsa ile kıyaslayıp övmektedir. Ne var ki, "Zengin tüccarın çoğu Yahudi'dir. Bunların nüfuzu çok kuvvetli, imtiyazları Türklerinkinden fazla. Kendi kanunlarıyla idare edilen bir cumhuriyet gibiler. Türkler atıl tabiatlı ve sanayiye hevesli değiller. Yahudiler birlik olduklarından, devletin bütün ticaretini ellerine almışlar." 150 yıl sonra, Ahmet Midhat Efendi de bu durumdan şikâyet etmiyor muydu? Romancımıza göre, İstanbul'da herkesin gözü memurlukta. Kimse "kisb-i kâr" eylemeyi (ticaret yoluyla para kazanmayı) aklına koymuyor.

Önce Jön Türkler, sonra Cumhuriyet eliti bu duruma son vermek amacıyla yerli bir girişimci sınıf, bir millî burjuvazi oluşturmaya yöneldiler. Vehbi Koç, bu arayışın günümüze uzanan önemli örneklerinden biridir. Başarı ve başarısızlıkları, Cumhuriyet tarihinin özeti gibidir. Alparslan Türkeş, bunu büyük bir belagatle dile getiriyor: "Ankara şehrinin kaderi ve tarihiyle adeta paralellik arzeden bir olay da, aynı tarihlerden başlayarak yaşanmıştır. Bu olay, bu şehrin bir çocuğu, yani kelimenin tam anlamıyla bozkırda doğan bir genç olan Vehbi Koç'un, tıpkı Ankara şehriyle beraber başlayan ve devam eden yükselişidir. Bir bozkır çocuğu olan Vehbi Koç da, bir bozkır şehri olan Ankara gibi, büyümesini ve yükselişini sürdürmektedir."

YÖNETİCİLİK ADAM BULMA SANATIDIR

Bu ara başlığı geçen haftaki yazımdan hatırlayacaksınız. Sabancı grubunun yükselişini anlatırken, Sakıp Bey'in önemli işlerinden birinin tekstil piyasasından Nedim Kasado, Avandis Kazancıyan, Elyafim Kandiyodi gibi isimleri; bürokrasi ve devlet kademelerinden de Turgut Özal, Naim Talu, Ahmet Dallı gibi şahsiyetleri nasıl büyük beceriyle gruba kazandırdıklarını anlatmıştık. Vehbi Koç da, daha bakkallık günlerinden başlayarak, piyasanın usta isimlerini gözüne kestiriyor ve uygun zamanda 'transfer' ediyordu. İlk hedefi, önemli tüccarların tezgâhtarlarıydı. "Hepsi becerikli ve çalışkan satıcılardı. Kösele işinde kazanç vardı ve bu işi iyi bilen satıcılardan biri de Ebeoğulları'nın yanında çalışan Rum Kosti Efendi idi. Çetin geçen bir pazarlıktan sonra Kosti Efendi, Koçzade'nin yanında çalışmayı kabul etti." Vehbi Bey, yıllar sonra Kosti Efendi'yi şöyle hatırlıyor: "Bu adamı yanıma almayı kafama koymuştum. Uğraştım, fazla para teklif ettim ve almayı başardım. Kosti bana çok şey öğretti, benim hocam oldu. İş hayatımın ilk yıllarında onun önemli yeri vardır."

Koçzade Vehbi Bey'in ikinci transferi, Ankara'nın en büyük Musevi ticarethanesinin baş tezgâhtarı Hiya Elmaaki'dir. Bu sayede kısa süre içinde "bakkallıktan aktarlığa, aktarlıktan hırdavatçılığa geçilmiş, alıp satılan çeşitler arasına iplikler, aynalar, bardak, tabak, fincan gibi züccaciye malzemesi eklenmişti." Ankara'nın başkent olmasıyla birlikte, Vehbi Koç süratle yapı malzemesi işine atılmış, çimentodan musluğa, inşaat demirinden kiremite kadar her şeyi alıp satmaya başlamıştı.


Birikimin anahtarı: TUTUMLULUK

Max Weber, örnek Protestan girişimcilerin temel vasıflarından birinin tutumluluk olduğunu söylüyordu. "İşten artmaz, dişten artar!" atasözü de Weber'i doğruluyordu. Gazeteci Yavuz Donat'ın 1980'lerdeki şu anısı, Vehbi Koç'un pahalı eşyaya bakışını (yeniyetme burjuvaların ise hesapsız müsrifliğini!) çok iyi belgeliyor:

" Japonya'dayız. Başbakan Özal'ın gezisinde... Otelin altında bir kuyumcu var. Özellikle inci satıyor. Heyettekilerin bir bölümü kuyumcudalar. Kimi bir şey alıyor, kimi alana bakıyor. Bu sırada Vehbi Bey'le karşılaştım. Kuyumcudakileri gösterip sordu:

- Ne yapıyorlar?

- İncilere bakıyorlar.

- Ucuz mu?

Birlikte yürüdük. Vitrindeki incilere, fiyat etiketlerine baktık. Rakamları Türk parasına çevirip söyledim... Hafif bir çığlık attı, avucunu ağzına götürerek:

- Abuuu! Bunlara bu kadar parayı kim verir? Amanın biz buradan gidelim... Haydi...

Uzaklaştık. Vehbi Bey'in servetinin yüzde birine, binde birine sahip olmayan pek çok kişi için o inciler pahalı görünmüyordu. Kuyumcuda belki yirmi, otuz tane Türk müşteri vardı. Ama Vehbi Bey için çok pahalıydı. Bunu kendisine anlattım. Güldü:

- Yok, yok, ben o kadar zengin değilim. Ben paranın nasıl kazanıldığını biliyorum. Ben onlar gibi harcayamam!"

Kapitalizm, serveti sermayeye dönüştürme; bu şekilde oluşan sermayeyi ise kesintisiz biriktirip büyütme sistemidir. Girişimcilerin bu bilince ulaşmadıkları, kazandıklarının büyük kısmını lüks tüketim için harcadıkları bir toplumda, ekonomik gelişme sağlanamaz. (Vehbi Koç'un hayatından kesitler için Can Kıraç'ın "Anılarımla Patronum Vehbi Koç" başlıklı kitabına başvurabilirsiniz.)


Timur Han'dan Washington'a liderlik

Timur Han'ın devlet yönetimine dair ünlü sözünü bilmeyen var mı? "Devlet işlerinin onda dokuzu toplanma, tedbir ve danışma, onda biri kılıçla yapılır. Yüzbin atlı askerin yapamadığı işi, doğru bir tedbirle yapabilmek mümkündür." Mühim bir husus, danışmanın kimlerle yapılacağı ve hangi tür insanların sözünün ciddiye alınacağıdır. Emir Timur'un danışmanlara yaklaşımı şöyledir: "Danışma meclislerinde iki türlü fikir olur. Biri dil ucuyla söylenen, diğeri yürekten gelen. Dil ucuyla söyleneni sadece işitirim; yürekten söyleneni ise can kulağıyla dinler, aklıma yerleştirip gerekirse uygulatırım."

ABD'nin kurucu babalarından ve ilk başkanı George Washington'ın Medenî ve Dürüst Davranışa dair tam 110 kuralı vardı. Devleti yönetecek insanların mutlaka uymasını istediği bu kuralların bir kısmı şunlardı:

 • Konuştuğunuz zaman, kısa ve kapsayıcı konuşun.

 • Amirlerinizle didişmeyin; fikirlerinizi tevazu içinde sunun.

 • Astınız elinden geleni yapıyorsa, başaramazsa bile, suçlamayın onu.

 • Birine öğüt vermek veya eleştirmek gerekiyorsa, bunu herkesin yanında mı, yoksa mahrem olarak mı yapmanız gerektiğini düşünün; şimdi mi, daha sonra mı; ve nasıl bir üslupla? Birini eleştirmeniz gerekiyorsa, bunu özenle yapın, yüzünüze gözünüze bulaştırmayın.

 • Amiriniz sizi tekdir ettiyse, hemen kazan kaldırmayın. Aksine, şayet suçunuz yoksa, bunu kendisine daha sonra söyleyin.

 • Başkalarının önem verdiği hiçbir şeyi alaya almayın.

 • Başkalarını bir kusur yüzünden eleştiriyorsanız, aynı kusurun sizde de olmadığından emin olun. Arkanızdan, "ele verir talkını/kendi yutar salkımı" dedirtmeyin.

 • Başkalarının aleyhindeki dedikodulara hemencecik kanmayın.

 • İyilerle oturup kalkın; kötülerle dost olmaktansa yalnız kalın daha iyi. Başkaları hakkında garazkâr veya kıskanç sözler söylemeyin.

 • Her zaman eylemlerinizi aklın denetiminden geçirin.

 • Astlarınızın yanında asla kuralları çiğnemeyin.

 • Yaptıklarınızla öğünmeyin; bırakın sizi başkaları takdir etsin.

 • Emir verirken ne insanların itibarını zedeleyin, ne küstah olun.

 • Kimsenin arkasından kötü konuşmayın.

 • İstenmediğiniz yere gitmeyin.

 • Durduk yerde (talep edilmeden) öğüt vermeyin.

 • Astlarınız ihtilafa düşerse, taraflardan birini tutmayın. Önemsiz meselelerde, çoğunluğun safında yer alın.

 • İnsanları birbirleriyle kıyaslamayın.

 • Doğru olduğunu bilmediğiniz birşey hakkında konuşmak hususunda acele etmeyin.

 • Bazı şeylerin sır olarak kalmasında yarar vardır. Başkalarının işlerini fazla merak etmeyin.

 • Bitiremeyeceğiniz işe başlamayın. Vaadlerinizi tutun.  Mustafa Özel tarafından yazılan bu makale, 03 Ocak 2006 Salı günü yayınlanan Yeni Şafak Gazetesindeki köşe yazısıdır.


 •  

  Firma Tanıtımı
  Bal Satışı Çörek Otu Yağı Lavanta Yağı Üzeyir Yaylası Online Satış Sitesi
  Üzeyir Yaylası, doğal ve sağlıklı ürünler sunan bir firmadır. çam balı satışı , çörek otu yağı , lavanta yağı konusunda uzmanlaşmıştır. Ürünlerimiz tamamen doğal katkısız ve kendi üretimimizdir.
  Kayseri Avukat Serkan Yılmaz Boşanma Avukatı Kayseri Ceza Avukatı
  Kayseri Avukat Serkan Yılmaz Boşanma Avukatı Kayseri Aile hukuku, medeni kanun kapsamında yer alan nişanlanma, evlenme ve boşanma hukukunu içine alan geniş bir düzenlemeyi içinde barındırmaktadır. Kayseri ceza avukatı; ceza yargılamalarında şüpheli ve sanık müdafi, mağdur açısından da katılan sıfatı ile yargılama sürecinde hukuki destek sağlar.
  Cam Balkon Kayseri Karacalar Alüminyum Doğrama Kayseri Cam Balkon
  Cam balkonlar, evlerinizi daha fazla açık hale getirirken, aynı zamanda dışarıdan manzarayı iç mekanlara getirir. Bu nedenle, cam balkon kayseri evleriniz için estetik ve pratik bir seçenek olabilir. Kayseri cam balkon için üretici konumunda olan firmamız Karaca Alüminyum tüm ürünlerinde uygun fiyat politikası ile sizlere hizmet vermektedir. Alüminyum doğrama kayseri ile ilgili ihtiyaç ve taleplerinizde fiyat alabilirsiniz. Sizlere alüminyum doğrama üzerine özel ölçü ve özel üretim imkanı sunmaktayız.
  Yerden Isıtma Hakenerji Yerden Isıtma İstanbul Rehau Yerden Isıtma Sistemleri
  Temel olarak yerden ısıtma yakıt tüketimi için güneş enerjisi, doğalgaz, katı veya sıvı yakıtlar tercihler yer almaktadır. Yani yerden ısıtma neyle çalışır sorusu için de birçok farklı cevap verilebilir. Yakıt tüketimi sayesinde elde edilen enerji yerden ısıtma istanbul sulu sistemlerde ısı enerjisine dönüşür ve ortamdaki ısınma ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. Genel olarak homojen bir ısı dağılımı gerçekleştirdiği için ev veya işletme içerisindeki her noktada aynı ısınmanın ve sıcaklığın elde edilmesi mümkün olurken, klasik sistemlerde görülen ısı birikmesi rehau yerden ısıtma ile bu sistemlerde neredeyse hiç görülmez.
  Freeze Dry Makinesi Gökçe Soğutma Dondurarak Kurutma Sistemleri
  Freeze dry makinesi dondurarak kurutma dondurulmuş gıdaları bir başınç altında dehidre etme işlemidir. Bu teknoloji ile gıda içerisinde ki su süblimleşme yoluyla katı halden gaz formuna geçerek dışarı atılır. Liyofilizasyon teknolojisi ile dondurularak kurutuma ile gıdalar doğru ambalajlama sayesinde 25 yıla kadar saklanabilir. İşlem sırasında gıdaların orjinal özellikleri tamamen korunurken yiyecekler ilk gün ki gibi taze kalır. dondurarak kurutma makinesi
  Plastik Market Arabası Market Rafı Depo Raf Sistemleri Somçelik
  plastik market arabası , market rafı ve depo rafı ihtiyaçlarınız için tek adres. Somçelik raf sistemleri kendi üretimi olan raf sistemlerini tüm Türkiye ye satmaktadır. Projenize özel raf imalatı ve montajı nı uzman ekiplerimiz yapmaktadır.
  Cam Balkon Kayseri Giyotin Cam Balkon Doruk Cam Balkon Sistemleri
  Kayseri cam balkon , cam balkon kayseri , giyotin cam balkon satış montaj ve imalatını yapan Doruk cam balkon tüm Türkiye ye hizmet vermektedir. Isıcamlı ve tek camlı olarak üretilen cam balkonlar, motorlu ve kumandalı olarak iki çeşidi vardır.
  Kahvaltı Evi Kayseri En İyi Serpme Kahvaltı Talas Acuka Kahvaltı
  Kayseri kahvaltı ve kayseri en iyi kahvaltı mekanları Acuka Kahvaltı Evi Talas'ta kayseri serpme kahvaltı , el yapımı ve doğal lezzetleri ile siz değerli misafirlerimize butik kahvaltı keyfini yaşatıyor
  Kayseri Restaurant Kayseride Ne Yenir Kanatçı Bahadır Talas Restoranlar
  Kayseri de ne yenir, kayseri restaurant arıyorsanız Kanatçı Bahadır tam size göre. talas restoranlar ızgara sınırsız meze kebap ve tavuk kanat talas da. Kanatçı Bahadır Talas'ın kalbinde, misafirlerinin kıymetli vaktini eşsiz lezzetleri sayesinde unutulmaz bir anıya dönüştürüyor.
  Ankara Düğün Salonları Gölbaşı Düğün Salonu Alyans Ankara Kır Düğün Salonları
  Ankara düğün salonları Alyans Garden gölbaşı düğün salonu ve ankara kır düğün salonları ile hizmetinizdedir. Tercihiniz ister samimi bir bahçe konsepti isterse şık bir gölbaşı düğün salonu olsun, güzel bir zaman geçirmeniz için herşeyi kapsayan Alyans Garden Gölbaşı, ihtişamıyla yükselen tesisinde sizler için unutulmaz bir gün sunuyor.
  Übersiedlung Wien Entrümpelung Räumung
  In diesem Blog finden Sie Informationen zum Thema Umzug in Wien, übersiedlung wien, Entrümpelung und Räumung. Hier erfahren Sie alles, was Sie zum Thema Übersiedlung, umzug entrümpelung in wien, Räumung und entrümpelung räumung in wien wissen müssen:
  Ön Muhasebe Programı Servis Takip Programı SA Yazılım Perakende Satış Programı
   SA Yazılım pratik çözümleriyle ihtiyaçlarınızı tam manada karşılayacak kullanışlı arayüzler sunabilmeyi amaçlar. Ön muhasebe programıServis takip programı arayışında olduğunuz süreç içerisinde sizin için en uygun modülü saptar ve tüm soru işaretlerinize alternatif çözümler sunar. Perakende satış programı

   

  Kayseri Haberler | Kayseri | Anne & Çocuk & Bebek | Bilim Teknik | Finans | Sağlık | İş & Eğitim | Hava & Yol | Resimler  | İstatistiklerimiz | Reklam  | İletişim

   

   

  Kayseri Emlak
  Kayseri Otomobil
  Eleman İlanları
  İş İlanları
  Diğer İlanlar
  • Elektronik
  Kayseri Tarihi
  Kayseri Coğrafyası
  Kayseri İlçeleri
  Kayseri Firma Rehberi
   • Demografik Yapısı
   • İl Yönetimi
   • Kültürü
   • Folkloru
   • Turizmi
   • Ekonomisi
   • Kayseri Fotoğrafları
   • Kayseri Gelenekleri
   • Kayseri Genel Bilgiler
   • Kayseri Spor
   • Kayseri Haritası
   • Kayseri İz Bırakanlar
   • Kayseri Nostalji
   • Kayseri Nüfusu
   • Kayseri Sağlık
   • Tarım Hayvancılık
   • Kayseri Ulaşım
   • Kış Sporları
   • Tuzla Gölü
   • Erciyes Spor
   • Sultan Sazlığı
   • Kayserililik
   • Kayseri de Bir Gün
   • Nöbetçi Eczaneler
   • En Güzel Mekanlar
   • Vefat Edenler
   • Kan Bankası
   • Oyunlar
   • IQ Testi
   • Reklam
   • Egzersiz Hareketleri
   • Rüya Tabirleri
   • Burçlar
   •
  Şifalı Bitkiler
   • Gönül Köşesi
   • İsminizin Anlamı
   •
  Sinema Salonları
   • Şiirler
   • Foto Galeri
   • İstatistikler
   • Türkülerimiz
   • Sözlük Çeviri
   •
  Videolar
   • Edebiyat
   • Tiyatro
   • Konser Konferans
   • Tarihi Yerler
   • Sinema Haberleri
   • Kayseri Sinema Salonları
   • Genel Kültür Maneviyat

   Kayseri Copyright © 2007 - 2023 Kayseri Haberleri Firmaları www.kayserikent.com Tüm hakları saklıdır.

  Kayserikent.com'un Amacı İnternet üzerinde Kayseri ile ilgili akla gelebilecek her türlü bilgiyi kategorilere ayırarak bilgiye kısa ve çabuk ulaşılmasını sağlamak, Kayseri de ticari, ekonomik, kültürel ve sanatsal alanlarda faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşları bir çatı altında toplamak, günlük taze haberlerle Kayseri dışındaki Kayserilileri Kayseri de olup bitenlerden haberdar etmektir. Kayserikent.com'un Hedefi Kayseri ile ilgili bilgi arayan herkesin ilk aklına gelen kaynak olmaktır. Kayserikent.com, bu amaçla çıktığı yolda hergün daha iyiye ulaşmak için çalışmaktadır. Neden İnternet Reklamcılığı? İnternet, Türkiye ve dünyada iş hayatının kaçınılmaz bir parçası haline gelmiştir. Artık şirketler reklam bütçelerinde internet reklamcılğınada yer ayırmaktadır. Ulaşılan hedef kitle göz önünde bulundurulduğunda internet üzerinden yapılan reklamlar diğer araçlara göre karşılaştırılamayacak kadar ekonomiktir. Geleneksel reklam araçlarından daha etkili ve ölçülebilir olması da internet reklamlarını daha etkili kılmaktadır. Neden İnternet Reklamcılığında Kayserikent.com ? Genel internet siteleri elbette daha fazla sayıda kullanıcıya hizmet vermekte, ziyaretçi sayıları günde yüzbinleri bulmaktadır. Ancak siteleri ziyaret eden kullanıcıların sizin firmanızın ürün ve hizmetleri ile ilgili olma olasılıkları düşünüldüğünde reklam için harcanan paranın çok küçük bir bölümünün amaca uygun ziyaretçiye ulaştığı görülmektedir. Kayserikent.com da reklam Kayserililere doğrudan ulaşabileceğiniz en etkili araçtır. Hedef Kitlenize Kayserikent.com İle Ulaşın! Kayseri'nin en büyük şehir portalı Kayserikent.com, her ay 120.000 Kayseriliye 800.000 sayfa gösteriyor. Kayserililerin internetteki buluşma noktası Kayserikent.com, internetteki tanıtım ihtiyacınızı fazlası ile karşılamaya hazır profesyonel bir sitedir. Reklamlarınız, ayda ortalama 5000 - 10.000 basılan sektörel dergilere oranla çok daha fazla kişiye daha uygun fiyatla ulaşacaktır.

  Bu site en iyi IE 5.0 üstü tarayıcılar ve 1024x768 ekran çözünürlüğü ile görüntülenir.

  Web Tasarım  Kent Media

  Popüler Sayfa Etiketleri

  kayseri haberleri  kayseri firma rehberi  kayseri emlak  kayseri nöbetçi eczane  kayseri iz bırakanlar  kayseri katalog  kayseri sektör  kayseri mobilya  Mobilya Kayseri  Kayseri Mobilya İmalat  KAYSERİ  kayseri resim foto  Kayseri Resimleri   kayseri'de spor  kayserispor  kayseri spor   kayseri erciyes spor  Erciyes Spor   KAYSERİ HABERLER   kayseri haber  kayseri haberi  kayseri haberleri   kayseri kent haberler  Kayseri Emlak  Kayseri Gazete  Kayseri Gazeteleri  Kayseri tv  Kayseri Develi  Kayseri Yemekleri  Kayseri  yerden ısıtma  www.hakenerji.com.tr  www.vatanpor.com


  Kayseri Kent Portalı haberler firmalar ve aradığınız herşey burada. Kayseri güncel haberler ve son dakika haberleri