Kayseri Haberleri , Kayseri Firmaları ve Tüm Bilgiler.
ANASAYFAKAYSERİ FİRMA REHBERİ SERİ İLANLAR EĞLENCE KÜLTÜR & SANAT SPOR HABER ARŞİVİ
Anne & Çocuk & Bebek   |   Bilim Teknik   |   Finans   |   Sağlık   |   İş & Eğitim   |   Hava & Yol   |   Resimler   |   İstatistiklerimiz   |   Reklam   |   İletişim

menu 1
Kültür - Sanat
Önemli Linkler
Kayseri Kent Portalı > KAYSERİ KÜLTÜR & SANAT > Genel Kültür & Maneviyyat / Lokman Hakîm ve Oğluna Hikmetli Öğütler
<<Önceki  Sonraki>>

Lokman Hakîm ve Oğluna Hikmetli Öğütler

Çoğunluk alimlere göre Lokman (a.s.) nebi değil, Hakîm ve âlim bir zattır. Hz. Eyüp (a.s.)’ın yeğeni veya teyzesinin oğlu olduğu bin yıl kadar uzun ömür yaşadığı, Davut (a.s.) devrine kadar fetva verdiği ve Hz. Davud (a.s) peygamber olarak gönderilince fetvayı bırakıp kendi halinde yaşayan hikmet ehli bir kişi olduğu rivayet edilir.1 Tefsir kitaplarındaki rivayetlere göre Lokman Hakîm, Habeşli marangoz bir köleydi. Efendisi (veya Hz. Davud) bir gün ona bize şu koyunu kes ve ondan en temiz ve hoş iki parça çıkar demiş. Lokman Hakîm koyunu kestikten sonra dilini ve kalbini çıkarıp getirmiş. Allah’ın dilediği kadar bir zaman geçtikten sonra efendisi (veya Hz. Davud) bize yine şu koyunu kes, ondaki en pis ve murdar iki parçayı çıkar demiş. Lokman Hakîm yine dilini ve kalbini çıkarıp getirmiş. Efendisi (veya Hz. Davud) niye aynı parçalardan tekrar getirdiğini sorunca Lokman Hakîm: “temiz ve hoş oldukları zaman bu ikisinden daha temiz, pis oldukları zaman da bu ikisinden daha necis bir şey yoktur” diyerek hikmetli bir cevap vermiştir.2 Lokman Hekim diye de maruf olan bu zatın diğer özelliği hekimliğin atası olarak da tanınmasıdır. Onun bütün bitkilerin özünü bildiği söylenir ve kendisinden dertlere şifa olacak reçete ve formüller nakledilir.3

Hikmet, kelime olarak “alıkoymak, gem vurmak, sakındırmak” anlamlarına gelir. Bu manada ele alındığında “insanı iyi olana yönlendiren, çirkin ve kötü olandan alıkoyan söz” manasına gelmektedir.4 Hakîm ise; “işleri gereği gibi sağlam ve kusursuz yapan aynı zamanda âlim ve ameli ilmine uygun olan hüküm sahibi” manalarına gelmektedir.5

Kur’ân-ı Kerîm’de zikri geçen “Allah dilediğine hikmet verir. Kime hikmet verilirse ona pek çok hayır ve üstünlük verilmiştir. Gerçekleri ancak akıl sahipleri anlar”6 ayetindeki “hikmet” kelimesi alimler tarafından “Kur’ân’ın anlaşılması, Sünnet, din hakkında derin bilgiye sahip olmak ve dine uymak” şeklinde yorumlanmıştır.7

Bir gün Lokman Hakîmin huzuruna birisi gelmiş ve “Sen siyahi bir köle değil miydin? Bu mertebeye nasıl yükseldin; ehl-i hikmet oldun?” diye sormuş o da bunun sırrını şöyle açıklamıştır:

“Gözümü haramdan muhafaza ettim, dilimi tuttum, yemede iffetli ve ölçülü oldum, namusumu korudum, doğruyu söyledim, verdiğim sözü tuttum, misafire ikramda bulundum, komşumu himaye ettim ve beni ilgilendirmeyen işleri terk ettim.”8

Lokman Hakîm’in hikmetli sözleri olan iman, ibadet, ahlâk ve görgü kurallarına dair öğütlerini Kur’ân-ı Kerîm’den başlayarak şöyle sıralayabiliriz:

1. (Önce şefkatli bir hitapla yaklaşıp) “Yavrucuğum! Allah’ın varlığını ve kudretini devamlı hatırla, sana verdiği nimetlerin şükrünü unutma ve O’na sakın ortak koşma. Çünkü Allah’a ortak koşmak en büyük zulümdür.” diyerek tevhid öğretilmiştir. (Zulüm, haksızlık ve haddi tecavüzdür. Aynı zamanda bir hakkı kendi yerinden başka yerine koymaktır. Dolayısıyla zulüm ya canlılara, (mahlukata) karşı olur ya kişinin kendi nefsine karşı olur ya da Allah’a karşı olur ki bu, zulmün en büyüğü olan küfürdür.) Yavrucuğum! Anne ve babana iyi davran gönüllerini al. Onlar müşrik te olsa hizmette kusur etme. Fakat sana şirk, günah ve haram konusunda baskı yaparlarsa o takdirde onlara uyman gerekmez.

2. Yavrucuğum! Yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığınca olsa veya yerin dibine gizlense dahi Allah onu mizanına koyar ve sana getirir (karşılığını verir).

3. Yavrucuğum! Namaz kıl (ibadetlerini yerine getir), emri bi’l-ma’ruf nehyi ani’l-münker görevini yap (iyiliği yay, kötülüğü de önlemeye çalış) ve başına gelen sıkıntılara sabret. Çünkü bunlar azim ve kararlılık gerektiren işlerdendir. (Bu görevleri yaparken başına gelebilecek musibetlere karşı dişini sık, sabret. Çünkü şeytan bu hayırlı hizmetleri yapanlarla çok uğraşır.)

4. (Sevgili yavrum!) İnsanlara karşı kibirlenme ve yeryüzünde çalımlı yürüme. Çünkü Allah övünen ve kuruntu edenlerin hiçbirini sevmez. Yürüyüşünde tabiî ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini (hoşa gitmeyeni, avaz avaz bağıran) eşeklerin sesidir.9

5. Oğulcağızım! Alimler ve ilim meclisinde bulun. Oradan ayrılmamaya çalış. Nasıl ki Allah ölü topraklara bol yağmur ile hayat veriyorsa, kararan ölü kalpleri de ilim ve hikmet nuruyla aydınlatır, diriltir.10

6. Yavrucuğum! Sana dört şey tavsiye ediyorum. İkisini unut, ikisini daima hatırında tut. Başkasına yaptığın iyilikleri unut. Başkasının sana yaptığı kötülükleri de unut. Allah’ı daima hatırında tut, unutma. Ölümü de hiç hatırından çıkarma ve unutma.11

7. Oğulcuğum! Ekmeğini (yemeğini) muttakilere, iyilere yedir. İşini de bilginlere danışarak yap. Anlayışı kıt insana gerçeği anlatmak, taş taşımaktan daha çetindir.

8. Oğulcuğum! Sustuğun için sakın pişman olma. Bil ki, söz gümüş ise sükût altındır.

9. Oğulcuğum! Borç yapmaktan sakın. Borç gündüzleri zillet, geceleri illet ve huzursuzluktur.

10. Yavrucuğum! Arkadaşın sana öfkelendiğinde adil ve insaflı davranıyorsa gerçek arkadaş kabul et, değilse terk et.

11. Yavrucuğum! Dilini devamlı “Allahümmağfirli” (Allahım beni affet) demeye tevbe ve istiğfara alıştır. Zira günün öyle bir saati vardır ki, o saatte yapılan dualar geri çevrilmez.12

12. Oğulcuğum! Bir kavmin toplandığı yere geldiğin zaman önce onlara selam ver sonra bir köşeye otur. Onlar konuşmadıkça sen konuşma. Şayet Allah zikredilirse onlara katıl. Fakat boş bir söze dalarlarsa oradan ayrıl.13

13. Oğulcağızım! Kadınları sırdaş edinme, avam (cahiller) ile dostluk kurma ve alçak kişilerden borç alma.14

Kur’ân-ı Kerîm’de Lokman Hakim’e “hikmet” verilmesinin sebebi “şükredici” olmasına bağlanmıştır. Nitekim “Andolsun ki biz, Lokman’a “Allah’a şükret!” diye hikmet (ilim ve anlayış) verdik. Kim (Allah’a ibadet suretiyle) şükrederse, ancak kendi nefsi için (sevabına) şükreder. Kim de nimeti inkar ederse, şüphe yok ki Allah, (onun şükrüne) muhtaç değildir15 ayeti, ilmin ve amelin şükürle karışması “hikmetin” ortaya çıkacağına işarettir. Dolayısıyla insan gerçek nimet veren Allah’ı düşünerek şükrünü yerine getirdiği zaman hikmetli iş yapmış olur. Hüseyin Cisri, Kur’ân-ı Kerîm’deki “Allah’a şükret!” şeklindeki hitabın, “Onu nimetlere şükredici olarak yarattım” anlamında yorumlamaktadır.16 Kendilerine hikmet (ilim) verilenler o hikmeti Allah’tan bilmeyip de “ben yapıyorum, ben yaratıyorum, ben kazanıyorum” diyerek Allah’ı unutur, O’na havale etmez, şükretmezse Allah’a nankörlük etmiş demektir.

Netice olarak hikmetin, bilginin başı nimetlere şükür, ibadet ve taaat ile sorumluluk duygusu olan emri bi’l-maruf nehyi ani’l-münker ve Allah korkusudur. Dolayısıyla hakîm olarak yaşayabilme, hikmetli sözleri yakalama ve hazmetmeye bağlıdır.


Dipnotlar: 1) Ayıntabi Mehmet Efendi, Tıbyan Tefsiri, III, 415. 2) İbn Kesir, Tefsiru İbn Kesir, Beyrut, 1969, III, 443. 3) Harman, Ömer Faruk, “Lokman” DİA, XXVII, 206. 4) Bkz. İbn Düreyd, Cemheretü’l-Lüğa, “Hkm” mad. 5) Cevheri, es-Sıhah, V, 1901. 6) Bakara, 2/269. 7) İbn Cerir et-Taberi, Câmiu’l-Beyan, XXI, 66-68. 8) Tefsiru İbn Kesir, III, 443. 9) Lokman suresindaki 13 ila 19 ayetlerinin mealleri. 10) Muvatta, İlim, 1. 11) Hüseyin Cisri, Risale-i Hamidiyye, s. 528. 12) Ahmet es-Sâvi, Tefsiru’l-Celaleyn maa’s-Sâvî, III, 255. 13) İbn Kesir, III, 447. 14) İbn Cerir, et-Taberi, Tarih-i Taberi Tercemesi, I, 468. 15) Lokman, 31/12. 16) Bkz. Hüseyin Cisri, Risale-i Hamidiyye, s. 530.


 

Firma Tanıtımı
Bal Satışı Çörek Otu Yağı Lavanta Yağı Üzeyir Yaylası Online Satış Sitesi
Üzeyir Yaylası, doğal ve sağlıklı ürünler sunan bir firmadır. çam balı satışı , çörek otu yağı , lavanta yağı konusunda uzmanlaşmıştır. Ürünlerimiz tamamen doğal katkısız ve kendi üretimimizdir.
Kayseri Avukat Serkan Yılmaz Boşanma Avukatı Kayseri Ceza Avukatı
Kayseri Avukat Serkan Yılmaz Boşanma Avukatı Kayseri Aile hukuku, medeni kanun kapsamında yer alan nişanlanma, evlenme ve boşanma hukukunu içine alan geniş bir düzenlemeyi içinde barındırmaktadır. Kayseri ceza avukatı; ceza yargılamalarında şüpheli ve sanık müdafi, mağdur açısından da katılan sıfatı ile yargılama sürecinde hukuki destek sağlar.
Cam Balkon Kayseri Karacalar Alüminyum Doğrama Kayseri Cam Balkon
Cam balkonlar, evlerinizi daha fazla açık hale getirirken, aynı zamanda dışarıdan manzarayı iç mekanlara getirir. Bu nedenle, cam balkon kayseri evleriniz için estetik ve pratik bir seçenek olabilir. Kayseri cam balkon için üretici konumunda olan firmamız Karaca Alüminyum tüm ürünlerinde uygun fiyat politikası ile sizlere hizmet vermektedir. Alüminyum doğrama kayseri ile ilgili ihtiyaç ve taleplerinizde fiyat alabilirsiniz. Sizlere alüminyum doğrama üzerine özel ölçü ve özel üretim imkanı sunmaktayız.
Yerden Isıtma Hakenerji Yerden Isıtma İstanbul Rehau Yerden Isıtma Sistemleri
Temel olarak yerden ısıtma yakıt tüketimi için güneş enerjisi, doğalgaz, katı veya sıvı yakıtlar tercihler yer almaktadır. Yani yerden ısıtma neyle çalışır sorusu için de birçok farklı cevap verilebilir. Yakıt tüketimi sayesinde elde edilen enerji yerden ısıtma istanbul sulu sistemlerde ısı enerjisine dönüşür ve ortamdaki ısınma ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. Genel olarak homojen bir ısı dağılımı gerçekleştirdiği için ev veya işletme içerisindeki her noktada aynı ısınmanın ve sıcaklığın elde edilmesi mümkün olurken, klasik sistemlerde görülen ısı birikmesi rehau yerden ısıtma ile bu sistemlerde neredeyse hiç görülmez.
Freeze Dry Makinesi Gökçe Soğutma Dondurarak Kurutma Sistemleri
Freeze dry makinesi dondurarak kurutma dondurulmuş gıdaları bir başınç altında dehidre etme işlemidir. Bu teknoloji ile gıda içerisinde ki su süblimleşme yoluyla katı halden gaz formuna geçerek dışarı atılır. Liyofilizasyon teknolojisi ile dondurularak kurutuma ile gıdalar doğru ambalajlama sayesinde 25 yıla kadar saklanabilir. İşlem sırasında gıdaların orjinal özellikleri tamamen korunurken yiyecekler ilk gün ki gibi taze kalır. dondurarak kurutma makinesi
Plastik Market Arabası Market Rafı Depo Raf Sistemleri Somçelik
plastik market arabası , market rafı ve depo rafı ihtiyaçlarınız için tek adres. Somçelik raf sistemleri kendi üretimi olan raf sistemlerini tüm Türkiye ye satmaktadır. Projenize özel raf imalatı ve montajı nı uzman ekiplerimiz yapmaktadır.
Cam Balkon Kayseri Giyotin Cam Balkon Doruk Cam Balkon Sistemleri
Kayseri cam balkon , cam balkon kayseri , giyotin cam balkon satış montaj ve imalatını yapan Doruk cam balkon tüm Türkiye ye hizmet vermektedir. Isıcamlı ve tek camlı olarak üretilen cam balkonlar, motorlu ve kumandalı olarak iki çeşidi vardır.
Kahvaltı Evi Kayseri En İyi Serpme Kahvaltı Talas Acuka Kahvaltı
Kayseri kahvaltı ve kayseri en iyi kahvaltı mekanları Acuka Kahvaltı Evi Talas'ta kayseri serpme kahvaltı , el yapımı ve doğal lezzetleri ile siz değerli misafirlerimize butik kahvaltı keyfini yaşatıyor
Kayseri Restaurant Kayseride Ne Yenir Kanatçı Bahadır Talas Restoranlar
Kayseri de ne yenir, kayseri restaurant arıyorsanız Kanatçı Bahadır tam size göre. talas restoranlar ızgara sınırsız meze kebap ve tavuk kanat talas da. Kanatçı Bahadır Talas'ın kalbinde, misafirlerinin kıymetli vaktini eşsiz lezzetleri sayesinde unutulmaz bir anıya dönüştürüyor.
Ankara Düğün Salonları Gölbaşı Düğün Salonu Alyans Ankara Kır Düğün Salonları
Ankara düğün salonları Alyans Garden gölbaşı düğün salonu ve ankara kır düğün salonları ile hizmetinizdedir. Tercihiniz ister samimi bir bahçe konsepti isterse şık bir gölbaşı düğün salonu olsun, güzel bir zaman geçirmeniz için herşeyi kapsayan Alyans Garden Gölbaşı, ihtişamıyla yükselen tesisinde sizler için unutulmaz bir gün sunuyor.
Übersiedlung Wien Entrümpelung Räumung
In diesem Blog finden Sie Informationen zum Thema Umzug in Wien, übersiedlung wien, Entrümpelung und Räumung. Hier erfahren Sie alles, was Sie zum Thema Übersiedlung, umzug entrümpelung in wien, Räumung und entrümpelung räumung in wien wissen müssen:
Ön Muhasebe Programı Servis Takip Programı SA Yazılım Perakende Satış Programı
 SA Yazılım pratik çözümleriyle ihtiyaçlarınızı tam manada karşılayacak kullanışlı arayüzler sunabilmeyi amaçlar. Ön muhasebe programıServis takip programı arayışında olduğunuz süreç içerisinde sizin için en uygun modülü saptar ve tüm soru işaretlerinize alternatif çözümler sunar. Perakende satış programı

 

Kayseri Haberler | Kayseri | Anne & Çocuk & Bebek | Bilim Teknik | Finans | Sağlık | İş & Eğitim | Hava & Yol | Resimler  | İstatistiklerimiz | Reklam  | İletişim

 

 

Kayseri Emlak
Kayseri Otomobil
Eleman İlanları
İş İlanları
Diğer İlanlar
• Elektronik
Kayseri Tarihi
Kayseri Coğrafyası
Kayseri İlçeleri
Kayseri Firma Rehberi
 • Demografik Yapısı
 • İl Yönetimi
 • Kültürü
 • Folkloru
 • Turizmi
 • Ekonomisi
 • Kayseri Fotoğrafları
 • Kayseri Gelenekleri
 • Kayseri Genel Bilgiler
 • Kayseri Spor
 • Kayseri Haritası
 • Kayseri İz Bırakanlar
 • Kayseri Nostalji
 • Kayseri Nüfusu
 • Kayseri Sağlık
 • Tarım Hayvancılık
 • Kayseri Ulaşım
 • Kış Sporları
 • Tuzla Gölü
 • Erciyes Spor
 • Sultan Sazlığı
 • Kayserililik
 • Kayseri de Bir Gün
 • Nöbetçi Eczaneler
 • En Güzel Mekanlar
 • Vefat Edenler
 • Kan Bankası
 • Oyunlar
 • IQ Testi
 • Reklam
 • Egzersiz Hareketleri
 • Rüya Tabirleri
 • Burçlar
 •
Şifalı Bitkiler
 • Gönül Köşesi
 • İsminizin Anlamı
 •
Sinema Salonları
 • Şiirler
 • Foto Galeri
 • İstatistikler
 • Türkülerimiz
 • Sözlük Çeviri
 •
Videolar
 • Edebiyat
 • Tiyatro
 • Konser Konferans
 • Tarihi Yerler
 • Sinema Haberleri
 • Kayseri Sinema Salonları
 • Genel Kültür Maneviyat

 Kayseri Copyright © 2007 - 2023 Kayseri Haberleri Firmaları www.kayserikent.com Tüm hakları saklıdır.

Kayserikent.com'un Amacı İnternet üzerinde Kayseri ile ilgili akla gelebilecek her türlü bilgiyi kategorilere ayırarak bilgiye kısa ve çabuk ulaşılmasını sağlamak, Kayseri de ticari, ekonomik, kültürel ve sanatsal alanlarda faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşları bir çatı altında toplamak, günlük taze haberlerle Kayseri dışındaki Kayserilileri Kayseri de olup bitenlerden haberdar etmektir. Kayserikent.com'un Hedefi Kayseri ile ilgili bilgi arayan herkesin ilk aklına gelen kaynak olmaktır. Kayserikent.com, bu amaçla çıktığı yolda hergün daha iyiye ulaşmak için çalışmaktadır. Neden İnternet Reklamcılığı? İnternet, Türkiye ve dünyada iş hayatının kaçınılmaz bir parçası haline gelmiştir. Artık şirketler reklam bütçelerinde internet reklamcılğınada yer ayırmaktadır. Ulaşılan hedef kitle göz önünde bulundurulduğunda internet üzerinden yapılan reklamlar diğer araçlara göre karşılaştırılamayacak kadar ekonomiktir. Geleneksel reklam araçlarından daha etkili ve ölçülebilir olması da internet reklamlarını daha etkili kılmaktadır. Neden İnternet Reklamcılığında Kayserikent.com ? Genel internet siteleri elbette daha fazla sayıda kullanıcıya hizmet vermekte, ziyaretçi sayıları günde yüzbinleri bulmaktadır. Ancak siteleri ziyaret eden kullanıcıların sizin firmanızın ürün ve hizmetleri ile ilgili olma olasılıkları düşünüldüğünde reklam için harcanan paranın çok küçük bir bölümünün amaca uygun ziyaretçiye ulaştığı görülmektedir. Kayserikent.com da reklam Kayserililere doğrudan ulaşabileceğiniz en etkili araçtır. Hedef Kitlenize Kayserikent.com İle Ulaşın! Kayseri'nin en büyük şehir portalı Kayserikent.com, her ay 120.000 Kayseriliye 800.000 sayfa gösteriyor. Kayserililerin internetteki buluşma noktası Kayserikent.com, internetteki tanıtım ihtiyacınızı fazlası ile karşılamaya hazır profesyonel bir sitedir. Reklamlarınız, ayda ortalama 5000 - 10.000 basılan sektörel dergilere oranla çok daha fazla kişiye daha uygun fiyatla ulaşacaktır.

Bu site en iyi IE 5.0 üstü tarayıcılar ve 1024x768 ekran çözünürlüğü ile görüntülenir.

Web Tasarım  Kent Media

Popüler Sayfa Etiketleri

kayseri haberleri  kayseri firma rehberi  kayseri emlak  kayseri nöbetçi eczane  kayseri iz bırakanlar  kayseri katalog  kayseri sektör  kayseri mobilya  Mobilya Kayseri  Kayseri Mobilya İmalat  KAYSERİ  kayseri resim foto  Kayseri Resimleri   kayseri'de spor  kayserispor  kayseri spor   kayseri erciyes spor  Erciyes Spor   KAYSERİ HABERLER   kayseri haber  kayseri haberi  kayseri haberleri   kayseri kent haberler  Kayseri Emlak  Kayseri Gazete  Kayseri Gazeteleri  Kayseri tv  Kayseri Develi  Kayseri Yemekleri  Kayseri  yerden ısıtma  www.hakenerji.com.tr  www.vatanpor.com


Kayseri Kent Portalı haberler firmalar ve aradığınız herşey burada. Kayseri güncel haberler ve son dakika haberleri